Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Decyzja ZWO o wyborze projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 2.2 RPO WO 2007-2013

09 lipca 2013r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3873/2013 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

›››

Źródło: www.rpo.oplskie.pl

Dodano: 11.07.2013r

Przez: Barbara Ratuś