Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz
porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.. Ważność:od godz. 15:00 dnia 10.07.2020 do godz. 01:00 dnia 11.07.2020 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 80

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Decyzja ZWO o wyborze projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii RPO WO 2007-2013

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 13 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3995/2013 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie kategorii interwencji 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią.   Lista projektów wybranych do dofinansowania dla kategorii interwencji 43 – efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja) zarządzanie energią

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Gmina Namysłów Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów. 1 900 487,06 0,00
2 Gmina Nysa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie. 1 758 572,53. 0,00
3 Uniwersytet Opolski Termomodernizacja wraz z montażem odnawialnych źródeł energii - Budynek DS 'Mrowisko' na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego. 2 930 381,53 0,00
4 Powiat Głubczycki Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz internatu i hali sportowej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. 2 513 293,19 0,00

 

Źródło: www.rpo.opolskie.pl 

Dodano: 16.08.2013r

Przez: Barbara Ratuś