Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyrazy wdzięczności za udział w pogrzebie Starosty Józefa Koziny

„Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez.
I są także osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień”

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej śp. Starosty Józefa Koziny, wspierali rodzinę modlitwą i przesyłali kondolencje. W szczególności serdeczne Bóg zapłać o. Tadeuszowi Janowiakowi za wygłoszone kazanie, Marszałkowi Województwa Opolskiego Andrzejowi Bule oraz Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Andrzejowi Borowskiemu za mowę pożegnalną oraz wszystkim tak licznie zgromadzonym, aby uczestniczyć w ostatniej ziemskiej drodze naszego Starosty Józefa Koziny.

Zarząd Powiatu Głubczyckiego