Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków

W nawiązaniu do art. 9 pkt 3a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017 poz. 1287) przekazuję informację o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku przy ul. Żymierskiego 37 w Branicach

Zgodnie z art. 3b. ww. ustawy informację o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru do czasu ostatecznego zakończenia tego postępowania podaje się do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej starostwa powiatowego