Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyrób kartę EKUZ

W dniu 24 maja 2018r. (czwartek) w godz. 9:00 - 15:00 w Starostwie Powiatowym w Głubczycach

będzie można wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Pracownicy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ będą dyżurować w pokoju nr 201 (I piętro).

Aby wyrobić kartę niezbędny będzie dowód osobisty. Osoby niepełnoletnie musza posiadać legitymację szkolną i być w obecności rodzica. 

Studenci oprócz dowodu osobistego muszą mieć legitymację studencką.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

EKUZ.jpeg

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Idąc do lekarza upewnij się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.