Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

73. Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej

W dniu 08.05.2018r. w samo południe władze samorządowe powiatu głubczyckiego wraz z Komendą Hufca ZHP, Związkami Kombatanckimi, pocztami sztandarowymi oraz przedstawicielami szkół i przedszkoli uczestniczyli w uroczystym apelu poświęconym 73. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej i 99. Rocznicy Powstania Związku Inwalidów Wojennych RP. Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Głubczycach. Podczas uroczystości Pani Amelia Mamczar - Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP, Prezes Zarządu Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, za okazana pomoc i współpracę osobą wyróżnionym wręczyła statuetki Marszałka Józefa Piłsudskiego, przyznane przez Zarząd Inwalidów Wojennych RP. Wśród nich znaleźli się: Józef Kozina - Starosta Głubczycki, Adam Krupa - Burmistrz Głubczyc oraz Ryszard Kańtoch - Komendant Hufca ZHP. Ponad to dyplomy uznania otrzymały Barbara Piechaczek - Dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej i Halina Kleniewska - Pełnomocnik Starosty Powiatu Głubczyckiego na rzecz Kombatantów i Osób Represjonowanych. Na zakończenie apelu upamiętniając poległych podczas II Wojny Światowej delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego w Głubczycach.