Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

W zawiązku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dotyczącym uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie uznania jednostek budżetowych gminy za podatnika podatku od towarów i usług, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 prosi o zapoznanie się z treścią wspomnianego pisma

›››

Źródło: www.rpo.opolskie.pl

Dodano: 10.10.2013r

Przez: Barbara Ratuś