Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Powiat Głubczycki otrzymał kolejne dofinansowanie dla projektu drogowego!

Projekt Powiatu Głubczyckiego znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Jeszcze w tym roku Powiat zamierza rozpocząć przebudowę drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce – Bogdanowice.

Całkowite koszty projektu to ponad 5 mln zł z czego ponad 3 mln zł pochodzi z dofinansowania.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zostanie przebudowany ponad 4 km odcinek drogi, stanowiący element transgranicznego układu drogowego. Przedmiotowy odcinek zostanie wyposażony w elementy wpływające na poprawę bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych, w tym m.in. zatoki autobusowe, aktywne oznakowania o stałej i zmiennej treści, mierniki prędkości pojazdów.

Droga w tej chwili jest mocno zdeformowana, posiada liczne ubytki. Zdecydowaliśmy się na jej przebudowę z uwagi na wzmożony ruch transgraniczny zarówno samochodów osobowych, jak
i ciężarowych. Zakładamy, iż projekt pozytywnie wpłynie na poprawę warunków dla rozwoju gospodarczego obszaru pogranicza a tym samym całego regionu.

W poprzednim roku wykonaliśmy już remont odcinka ciągu tej drogi, mowa o pond 9 km odcinku jezdni od skrzyżowania z droga wojewódzką 419 do Granicy Państwa w miejscowości Wiechowice. Zatem będzie to swego rodzaju kontynuacja inwestycji celem poprawy warunków podróżowania i bezpiecznego przemieszczania się. 

Glubczyce - Bogdanowice.jpeg