Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 PO Kapitał Ludzki

Euro.jpeg

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu - Instytucja Pośrednicząca II stopnia wskazana przez Zarząd Województwa Opolskiego - ogłasza nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródło: http://pokl.opole.pl

Dodano: 22.02.2013r

Przez: Barbara Ratuś