Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Ponad 2,5 mln zł dla Powiatu Głubczyckiego

W piątek, 30 czerwca, w Muzeum Powiatowym w Nysie Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła podpisał z przedstawicielami Subregionu Południowego umowę na realizację projektu pn. „Zintegrowany transport subregionu południowego – etap I” w ramach działania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020. Wartość projektu opiewa na kwotę ponad 33 mln złotych.

Partnerami projektu są powiaty: głubczycki, prudnicki i nyski oraz gmina Głubczyce.

W ramach projektu partnerskiego zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

POWIAT GŁUBCZYCKI

 • przebudowa dworca autobusowego w Głubczycach na "Centrum przesiadkowe"
 • przebudowa peronów autobusowych oraz wiat,
 • utworzenie ścieżki rowerowej,
 • utworzenie ciągów komunikacji pieszej,
 • utworzenie parkingu bike&ride, park&ride,
 • zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego tj. 3 busy zasilane silnikiem diesla.

POWIAT PRUDNICKI

 • przebudowa ul. Kolejowej w Prudniku wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nyską,
 • utworzenie ciągów pieszych i rowerowych,
 • przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową,
 • przebudowa przystanków,
 • prace towarzyszące tj. wykonanie zjazdów na posesje oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

POWIAT NYSKI

 • przebudowa ul. Piastowskiej w Nysie,
 • budowa parkingu podziemnego jednokondygnacyjnego umożliwiającego zaparkowanie 65 pojazdów,
 • utworzenie miejsc postojowych z parkowaniem równoległym tworzącym łącznie 150 miejsc postojowych,
 • utworzenie parkingów bike&ride oraz park&ride,
 • utworzenie zatok autobusowych z peronem i wiatą dla podróżnych,
 • utworzenie ścieżki rowerowej i ciągów dla pieszych,
 • zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego w ilości łącznie 8 sztuk autobusów tj. 7 zasilanych silnikiem diesla i 1 elektryczny
 • prace towarzyszące obejmujące swoim zakresem: oświetlenie, odwodnienie, kanalizację, sieć energetyczną i teletechniczną, zieleń i małą architekturę.

GMINA GŁUBCZYCE

 • przebudowa jezdni Alei Śląskiej,
 • przebudowa ciągu pieszo rowerowego,
 • przebudowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym,
 • utworzenie nowych miejsc postojowych,
 • wykonanie infrastruktury towarzyszącej tj. kanalizacji deszczowej, przyłącza elektroenergetyczne z oświetleniem terenu oraz zamontowane elementy małej architektury.

Wszystkie działania mają na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska m.in. poprzez zmniejszenie liczby samochodów na drogach, a tym samym zwiększenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej.

1.jpeg

fot. www.powiat.nysa.pl