Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Centrum przesiadkowe w Głubczycach

Został rozstrzygnięty nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na działanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych. Projekt Partnerski pn. „ZINTEGROWANY TRANSPORT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO – ETAP I” otrzymał dofinansowanie o wartości około 28 mln zł.

Wartość projektu Powiatu Głubczyckiego opiewa na kwotę ponad 2,5 mln zł z czego 85% będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W ramach projektu zostanie całkowicie przebudowany obecny dworzec autobusowy, w miejscu którego powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe. Ideą tego przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego i przyjaznego podróżnym miejsca. Rozwiązania, które zostaną zastosowane w planowanym obiekcie pozwolą pasażerom na komfortowe korzystanie z centrum przesiadkowego. Projekt zakłada rewitalizację terenu poprzez modernizację placu manewrowego, chodników, drogi, ciągu pieszo-jezdnego oraz zagospodarowanie terenu zielonego. Dworzec ma zostać wyposażony w system informacji podróżnych. Powstanie również poczekalnia oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Natomiast perony autobusowe zostaną zadaszone, co będzie chroniło podróżnych przed wiatrem i deszczem. Cały obiekt zostanie oświetlony, co zwiększy bezpieczeństwo podróżnych. Dodatkowo zostaną wydzielone miejsca parkingowe dla autobusów, samochodów osobowych na zasadzie Park&Ride oraz system parkingowy dla rowerów na zasadzie Bike&Ride. Oprócz budowy centrum przesiadkowego Powiat Głubczycki planuje zakup trzech nowych i ekologicznych busów, których eksploatacja przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin do środowiska. Zakończenie inwestycji planuje się na rok 2018.

PKS - centrum przesiadkowe.jpeg