Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Mieszkańcy powiatu głubczyckiego dbają o środowisko

W ramach podjętych przez Radę Powiatu w Głubczycach uchwał w sprawie udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza poprzez zakup i montaż pomp ciepła oraz w sprawie udzielenia dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie powiatu głubczyckiego mieszkańcy mieli możliwość pozyskania wsparcia w wysokości do 60% kosztów zakupu i montażu źródła ciepła lub pompy ciepła. Nabór wniosków był prowadzony w styczniu br. W budżecie Powiatu Głubczyckiego zabezpieczono środki w wysokości 130.000,00 zł na rozwiązania proekologiczne. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, do uzyskania dotacji na wymianę źródeł ciepła zakwalifikowało się 35 wniosków (28 wniosków z Gminy Głubczyce, 5 z Gminy Kietrz, 1 z Gminy Branice, 1 z Gminy Baborów), z czego 4 wnioski dotyczyły wymiany źródła ciepła z węglowego na gazowe, natomiast 31 wniosków zostało złożonych na wymianę źródeł węglowych na węglowe-ekologiczne spełniające wymagania normy PN EN 303-5:2012 – klasy IV lub V. Z kolei w ramach dotacji do zakupu i montażu pomp ciepła zakwalifikowało się 11 wniosków. 9 wniosków zostało złożonych z tereny Gminy Głubczyce, 1 wniosek z Gminy Kietrz i 1 wniosek z Gminy Baborów. Wysokość dotacji wyniosła do 60% kosztów zakupu i montażu pomp ciepła, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł.

Głównym celem takich działań jest poprawa stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu głubczyckiego stosowania odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu mieszkańcy mają coraz większą świadomość dbania o środowisko i to nie tylko dla siebie, ale i dla kolejnych pokoleń.