Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Konsultacje dla wnioskodawców w ramach VI naboru do działania 4.3 RPO WO 2007-2013

zestaw logotypów.jpeg

Konsultacje dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 składających wnioski o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego w terminie od 21 listopada do 5 grudnia 2013 r. VI naboru do działania 4.3Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii.

 
Od 25 do 29 listopada 2013 r. prowadzone będą konsultacje dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w ramach VI naboru do działania 4.3Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. Konsultacje dotyczyć będą jedynie aspektów technicznych proponowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie, nie zaś treści merytorycznych poszczególnych części opisowych wniosku. 

Konsultacje przeprowadzać będą pracownicy Referatu Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w godzinach od 10:00 do 14:00.

Spotkania będą się odbywać po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i uzgodnieniu godziny pod numerem telefonu: 77 54-16-210. 

Miejsce konsultacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
ul. Ostrówek 5-7, pok. nr 6
45-082 OPOLE

 

Źródło: www.rpo.opolskie.pl

Dodano: 07.11.2013
Przez: J. Grabuńczyk