Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Zbliżamy się do pierwszej dziesiątki!

Powiat Głubczycki zajął 12 miejsce w prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich Rankingu Gmin i Powiatów 2016 zdobywając 22800 punktów (wśród powiatów z województwa opolskiego jest to I miejsce w tej kategorii). Jest to jak do tej pory najlepszy wynik Powiatu Głubczyckiego w rankingu ZPP. W poprzednim roku uplasowaliśmy się na 19 miejscu. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. To właśnie między innymi dzięki innowacyjnym projektom oraz sprawnie realizowanych zadaniach zajmujemy coraz wyższe miejsca w rankingu. W 2017 roku zawalczymy o pierwszą dziesiątkę.

Ranking ZPP jest najpopularniejszym i najbardziej kompleksowym tego typu konkursem dla samorządów. Ponad to jako jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów jest zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Uczestniczące w rywalizacji samorządy zostały przez organizatora podzielone na 6 grup:

- powiaty do 60 tys. mieszkańców,

- powiaty od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

- powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców,

- miasta na prawach powiatu,

- gminy miejskie i miejsko-wiejskie,

- gminy wiejskie.

Powiat Głubczycki sklasyfikowany w kategorii powiatów do 60 tysięcy mieszkańców konkurował ze 100 podobnymi jednostkami z całego kraju. Powiaty oceniane były według 11 kategorii, na które składało się 90 kryteriów w zakresie: działań proinwestycyjnych i prorozwojowych, rozwiązań poprawiających jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jst, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, umacniania systemów zarządzania bezpieczeństwem urzędu, promocji rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, promocji rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu, wspierania działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej, promocji rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpracy krajowej i międzynarodowej oraz realizacji działań promocyjnych. Część kryteriów dotyczyła jedynie urzędu, a część zarówno urzędu jak i jednostek podlegających. Tak duży wachlarz kategorii pozwolił na obiektywną i wielopłaszczyznową ocenę jednostek samorządu terytorialnego.