Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Statuetki Głubczyckiego Lwa mają nowych właścicieli

Już po raz 15 zostały wręczone Statuetki „Głubczyckiego Lwa” za szczególne osiągnięcia mające istotne znaczenie dla istnienia, rozwoju i promocji powiatu głubczyckiego, a także za aktywność społeczną, zawodową i przedsiębiorczość.

Nagroda przyznawana jest raz w roku za dokonania lub całokształt działalności w pięciu kategoriach:

- Promocja Powiatu

- Działalność społeczna i charytatywna

- Przedsiębiorczość m.in. w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy

- Poczucia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców

- Rozwoju samorządności.


W dniu 19 grudnia 2016r. podczas świątecznej sesji Rady Powiatu w Głubczycach odbyło się uroczyste wręczenie statuetek „Głubczyckiego Lwa”, którymi w tym roku zostali uhonorowani:

- Pani Małgorzata Krywko-Trznadel w kategorii „Poczucie bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców”

Pani Małgorzata Krywno-Trznadel przez wiele lat swojej pracy na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Klisinie wraz z filiami zabiegała o polepszenie warunków życia mieszkańców poszczególnych DPS-ów. Pani Dyrektor poświęca wiele swojego wolnego czasu dla ludzi mieszkających w DPSach znajdujących się na terenie powiatu głubczyckiego. Serce jakie wkłada w swoją pracę poświęca w całości ludziom, którzy zostali niejednokrotnie pokrzywdzeni przez los, a dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu Pani Małgorzaty Krywno-Trznadel w dużym stopniu mogą poczuć się dowartościowani przez społeczeństwo. Ponad to Pani Dyrektor wraz ze swoimi pracownikami w celu poprawy warunków bytowych pozyskuje środki finansowe z różnych programów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a wszystko to by mieszkańcom DPSów żyło się lepiej, żeby czuli się jak w domu. A przede wszystkim, aby  mieli bezpieczne i spokojne.

- Hobby Sport Szkoła Zdrowego Stylu Życia w kategorii „Promocja Powiatu”

Szkoła Hobby Sport działa od 2009r. i jej głównym założeniem jest nauka pływania niemowląt, dzieci i dorosłych oraz propagowanie aktywności fizycznej w ramach aqua fitnessu, obozów sportowych i zawodów pływackich. Działalność Hobby Sport nie ogranicza się jedynie do terenu powiatu głubczyckiego, zajęcia są prowadzone również w H2Ostróg Racibórz, gdzie aktywnie promowany jest nasz powiat. W okresie 7 lat istnienia Szkoła Hobby Sport (wraz z utworzonym w 2015r. Stowarzyszeniem Hobby Sport) prowadziła swoją działalność w wyżej wymienionym zakresie a dzięki systematycznym treningom w sekcji pływackiej wielu uczniów może reprezentować i promować powiat głubczycki na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

- Firma BIOCHEM Sp. J. w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna”.

Firma BIOCHEM jako jedna z niewielu podmiotów prowadzących działalność na terenie powiatu głubczyckiego aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, wpierając lokalną działalność zarówno społeczna jak i kulturalną. Firma należy do grona przedsiębiorców, którzy nie tylko dostrzegają potrzeby społeczne, ale także starają się je wspierać poprzez aktywne działanie na wielu płaszczyznach życia społecznego oraz kulturalnego. Dzięki podejmowanym działaniom wspierającym, wiele klubów sportowych, stowarzyszeń i pozostałych organizacji otrzymuje możliwość rozwoju i dalszej działalności na rzecz mieszkańców ziemi głubczyckiej.

Wszystkim nagrodzonym życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej pracy!

 

DSC_0012.jpeg

DSC_0014.jpeg

DSC_0020.jpeg