Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Przebudowa ulicy Powstańców w Baborowie

„Przebudowa ulicy Powstańców w Baborowie – ciąg drogi powiatowej nr 1277O Baborów - Dzielów”
Projekt zrealizowany w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 29.04.2016r. – 19.10.2016r.

Cele projektu:

- wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 760 mb, - przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców z ul. Opawską, - wykonanie zjazdów z kostki betonowej, - częściowe oddzielenie chodnika od jezdni za pomocą pasa zieleni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i zmotoryzowanych, - wykonanie azylu z kostki betonowej.

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne: 1.006.772,57 PLN
|Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej: 503.386,28 PLN
Wkład własny, budżet powiatu: 503.386,29 PLN (w tym dotacja z Gminy Baborów 256.727,01 PLN)