Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Remont odcinka drogi powiatowej

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1219O Ciermięcice – Chróstno

Projekt zrealizowany w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 07.04.2016r. – 27.06.2016r.

Cele projektu:

- wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 1515 mb, - wykonanie odwodnienia, - odtworzenie poboczy na szerokości 0,7 m, - odtworzenie rowów 2854 mb, - wymiana przepustów 92 mb.

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne: 943.324,64

Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej: 471.662,32 PLN

Wkład własny, budżet powiatu: 471.662,32 PLN (w tym dotacja z budżetu Gminy Głubczyce 240.547,78 PLN)