Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Migajmy Razem

Polska Rada Języka Migowego, z inicjatywy środowiska osób głuchych i niedosłyszących opracowała plakat „Migajmy razem!” dotyczący stosowania Polskiego Języka Migowego. Inicjatywa ta ma na celu przyczynienie się do rozpowszechnienia wiedzy nt. języka migowego i ułatwienie osobom głuchym i niedosłyszącym funkcjonowanie w społeczeństwie.

Migajmy Razem.jpeg