Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Nowy ciąg pieszo-jezdny na ul. Żeromskiego oraz Alei Lipowej w Głubczycach dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Powiat Głubczycki otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”.

Zarządu Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs w ramach poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020. Wśród listy 10 ocenianych projektów, z których tylko 4 otrzymają dofinansowanie, Powiat Głubczycki znalazł się na pierwszym miejscu w partnerskim projekcie pn. „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”. Projekt będzie realizowany we współpracy z Gminą Prudnik, Gminą Głubczyce, Gminą Branice, Gminą Kietrz i Gminą Głuchołazy. Całkowity koszt projektu wyniesie 21.642.099,76 zł z czego część powiatu głubczyckiego to koszt 2.617.860,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonany ciąg pieszo-jezdny ul. Żeromskiego – Aleja Lipowa (Pomnik Przyrody), który ma na celu poprawić bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych. Ponadto projekt przyczyni się do realizacji wymaganych działań na rzecz ochrony i zachowania cennych zasobów przyrodniczych i kulturowych. Planowany termin zakończenia prac naszej części projektu to rok 2017.

Aleja Lipowa.jpeg

Aleja Lipowa przed modernizacją