Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Opolski Medal "Serce Dziecku" - nominacje

Od 1987 r. dzieci i młodzież z naszego regionu nadają osobom dorosłym swoje odznaczenie – Medal „Serce Dziecku”.

Osoby nominowane do tego zaszczytnego odznaczenia, wyróżniają się bezinteresowną działalnością mającą na celu przede wszystkim dobro dzieci. Zakres podejmowanych działań jest bardzo szeroki – mogą być one prowadzone zarówno w ramach pełnionych funkcji zawodowych, społecznych, a także na gruncie prywatnym. Nominowani do odznaczenia winni cechować się otwartością na problemy dzieci, wykazywać szczególną dbałość o ich rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny oraz pomagać dzieciom w sytuacji, gdy potrzebują one opieki i wsparcia. 
Medal nadaje Dziecięco – Młodzieżowa Kapituła działająca pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. 

Wnioski o nadanie Medalu w formie pisemnej należy składać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, przy ul. Głogowskiej 25 C, 45-315 Opole do 25 maja br.
Oprócz danych kandydata wniosek winien zawierać opis jego działalności, uzasadnienie wyboru oraz podpisy dzieci zgłaszających kandydaturę. Można też dołączyć zdjęcia i materiały prasowe dotyczące działalności osoby nominowanej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 44 15 250 wew. 19.

Uroczysta dekoracja tegorocznych Kawalerów Medalu „Serce Dziecku” odbędzie się w dniu 12 czerwca br. podczas XXII Festynu Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” na Placu Wolności w Opolu.

 

Źródło: www.opolskie.pl