Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wydłużono termin naboru wniosków do działania 9.3 PO IiŚ

zestaw logotypów.jpeg

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o przedłużeniu do 31 grudnia 2013 r. terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: Wniosek o dofinansowanie projektu pt.: Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93---konkurs-2/

 

Dodano: 31.10.2013r.

Przez: J. Grabuńczyk