Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Ważność:od godz. od godz. 11:00 dnia 02.07.2020 do godz. 23:00 dnia 02.07.2020 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 85

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Informacja Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 17.05.2016

Głubczyce, dnia 17 maja 2016 r.

 

 

INFORMACJA 

ZARZĄDU POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

 

 

         Na podstawie 39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – z późn. zm. / Zarząd Powiatu Głubczyckiego podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie okresu obowiązywania opracowywanego dokumentu. Po wniesieniu uwag Urzędu Marszałkowskiego w Opolu przedłużono okres obowiązywania Program do roku 2020.

W związku z powyższym tytuł dokumentu otrzymuje brzmienie :

 

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2016–2020 z perspektywą na lata 2021–2024 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu”