Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Ruszył nabór wniosków w ramach działania 4.3/413 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek lokalnej grupy działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” działającej na te renie gmin: Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Termin składa nia wniosków: 8.05.2013 r. – 28.05.2013 r.
 

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze LGD w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz, II piętro, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty udostępniane są w biurze LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VII p., na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, ARiMR www.arimr.gov.pl  oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” www.plaskowyzlgd.pl  w zakładce NABÓR WNIOSKÓW.

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem 077 485 43 04.

 Szczegóły dotyczące naboru(.PDF)

Źródło: http://www.plaskowyzlgd.pl

Dodano: 08.05.2013r

Przez: Barbara Ratuś