Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Oznakuj swój rower!

Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower!!!
W województwie opolskim ruszyła akcja znakowania rowerów. Głównym jej celem jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych. Działania pn. "Oznakuj swój rower" prowadzone są przez policjantów na terenie całej Opolszczyzny.

Procedura znakowania polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu "engrawer", oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji – elektronicznym rejestrze przedmiotów oznakowanych. Mikroudarowa technologia "engrawera" pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.

Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń:

· rama roweru pod kierownicą,

· w dolnej części ramy przy ramieniu przekładni ,

· rama pod siodełkiem.

Policjanci indywidualny numer wygrawerują w co najmniej dwóch w/w miejscach.

Dzięki takiemu systemowi każdy oznakowany rower ma inny numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę w której został oznakowany.

· policjanci przed znakowaniem roweru wypełnią kartę ewidencyjną roweru a po wygrawerowaniu numeru niezwłocznie zarejestrują rower w elektronicznym rejestrze przedmiotów oznakowanych (E-RPO)

· rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie: dokumentu tożsamości właściciela (tylko osoba pełnoletnia),

· dzieci i młodzież tylko w obecności rodziców i opiekunów prawnych - rower będzie ewidencjonowany na rodzica lub opiekuna.

 

Znakowanie rowerów w Powiecie Głubczyckim odbywa się 

-  w Komendzie Powiatowej Policji w Głubczycach przy ul. Chrobrego 6, w każdą środę nieparzystego tygodnia w godzinach 14.00-16.00.

-  w Komisariacie Policji w Kietrzu przy ul. Okrzei 5, w każdą środę parzystego tygodnia w godzinach 14.00-16.00.

Źródło: www.opolska.policja.gov.pl

oznakuj_swoj_rower.jpeg