Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Ważność:od godz. od godz. 14:00 dnia 10.08.2020 do godz. 22:00 dnia 10.08.2020. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 70

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wyniki konsultacji społecznych projektu PO IiŚ 2014-2020

zestaw logotypów.jpeg

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie od sierpnia 2013 r. do września 2013 r. przeprowadziło konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Program).

Celem konsultacji było uzyskanie opinii i uwag środowisk i partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonywanie ewentualnych zmian w zakresie wsparcia ujętego w projekcie Programu, co w konsekwencji pozwoliło określić właściwą wizję rozwoju i dokonać wyborów o charakterze strategicznym.

Cykl konsultacji był przeprowadzany na poziomie krajowym w formie:

  • spotkań dedykowanej Grupy roboczej;
  • konsultacji prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej;
  • konferencji konsultacyjnych;
  • konsultacji w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (konsultacje są w toku).

Ostateczny projekt POIiŚ przed przekazaniem do Komisji Europejskiej, wymagać będzie zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Raport z załącznikami został zamieszczony w podzakładce Dokumenty  Program na lata 2014-2020

http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx

Dodano: 13.11.2013
Przez: Joanna Grabuńczyk