Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

PRGiPID 2016-2019

Projekty zrealizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

 

Remont drogi powiatowej nr 1201O na odcinku od km 17+500 do km 26+560
(skrz. DW419 - Wiechowice gr. Państwa)

Okres rzeczowej realizacji projektu: 05.2017r. – 09.2017r.

Cele projektu:

- wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 9060 mb,

- odtworzenie i odmulenie urządzeń odwadniających,

- wzmocnienie i wyrównanie poboczy,

- poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych.

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowane: 3.858.450,00 PLN

Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej: 1.929.225,00 PLN

Wkład własny, budżet powiatu: 1.929.225,00 PLN (w tym dotacja z Gminy Branice 1.000.000,00 PLN)

 

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1219O Ciermięcice – Chróstno

Okres rzeczowej realizacji projektu: 07.04.2016r. – 27.06.2016r.

Cele projektu:

- wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 1515 mb,

- wykonanie odwodnienia,

- odtworzenie poboczy na szerokości 0,7 m,

- odtworzenie rowów 2854 mb,

- wymiana przepustów 92 mb.

 

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne: 943.324,64

Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej: 471.662,32 PLN

Wkład własny, budżet powiatu: 471.662,32 PLN

 

Przebudowa ulicy Powstańców w Baborowie – ciąg drogi powiatowej nr 1277O Baborów - Dzielów

Okres rzeczowej realizacji projektu: 29.04.2016r. – 19.10.2016r.

Cele projektu:

- wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 760 mb,

- przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców z ul. Opawską,

- wykonanie zjazdów z kostki betonowej,

- częściowe oddzielenie chodnika od jezdni za pomocą pasa zieleni w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i zmotoryzowanych,

- wykonanie azylu z kostki betonowej.

 

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne: 1.006.772,57 PLN

Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej: 503.386,28 PLN

Wkład własny, budżet powiatu: 503.386,29 PLN (w tym dotacja z Gminy Baborów 256.727,01 PLN)