Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

OGŁOSZENIE STAROSTY GLUBCZYCKIEGO

OGŁOSZENIE

STAROSTY GLUBCZYCKIEGO

 

                       Starosta Głubczycki informuje, że w dniu  12 stycznia 2016 roku  zostało wszczęte postępowanie w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 Euro :

na prace geodezyjno- klasyfikacyjne na terenie powiatu Głubczyce gmina Branice .

Prace dotyczą nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa ( byłe pasy graniczne)

Termin wykonania zadania  29 kwietnia  2016 roku

Termin składania ofert  do 1 lutego  2016 roku

 

Szczegółowe informacje oraz dokumentację niezbędną do sporządzenia oferty zainteresowani mogą uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 15, pokój nr  103 . tel. 77 4852353,  e-mail :

Zlecający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.