Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Dotacja celowa dla DPS w Kietrzu

Powiat Głubczycki uchwałą Nr XIV/82/2015 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2016r., po raz kolejny udzielił dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu.

Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej udzielona została pod nazwą "PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE NA LATA 2012-2016 W WYSOKOŚCI 965.000,00 zł.

Beneficjentem udzielonej dotacji jest Dom Pomocy Społecznej w Kietrzu, który prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Warszawie.

Dom zapewnia całodobową, kompleksową opiekę dla 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Powiatu Głubczyckiego.