Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Zagraj o stypendium!

Do 14 stycznia 2016 r. młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych może się zarejestrować do udziału w internetowej grze naukowej ADAMED SmartUP. A warto zagrać.

Nie jest to jedynie gra, ale przede wszystkim pierwszy etap rekrutacji do wyjątkowego programu stypendialnego. Najlepsi zostaną nagrodzeni wyjazdem na innowacyjny obóz naukowy oraz otrzymają profesjonalne wsparcie w procesie rozwoju kariery naukowej.

Gra rekrutacyjna oparta jest o alternatywną rzeczywistość i polega na znajdowaniu zaszyfrowanych wskazówek oraz rozwiązywaniu zaskakujących zagadek. Jej celem jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności logicznego myślenia oraz kojarzenia faktów. Najlepsi uczestnicy zostaną poproszeni o zaprezentowanie się przed Radą Naukową Programu składającą się z ekspertów, wykładowców uniwersyteckich oraz przedstawicieli Fundacji Grupy Adamed. Oceniana będzie pasja do nauki i chęć dalszego rozwoju.

Osoby wyłonione w rozmowach z Radą Naukową wyjadą w sierpniu na innowacyjny obóz naukowy. W jego trakcie będą miały szansę poznać tajniki pracy w najlepszych laboratoriach w Polsce, wykonywać skomplikowane doświadczenia, czy latać na symulatorach samolotów. Praktyczne umiejętności zostaną wsparte wiedzą teoretyczną, którą uczestnikom obozu przekażą wybitni eksperci z Polski i z zagranicy.

Do drugiej edycji programu można się zarejestrować za pośrednictwem strony internetowej http://www.adamedsmartup.pl/ gdzie, poza szczegółowymi informacjami na temat przebiegu rekrutacji, znajdują się interaktywne materiały edukacyjne.

ADAMED SmartUP to projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program stypendialny przeznaczony dla osób w wieku 15-19 lat.

Program patronatem honorowym objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Szczecinie.

Więcej informacji: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/aktualnosci-i-ekonomia/28311-gra-o-wyjtkowe-stypendium