Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego

Szanowni Mieszkańcy Powiatu!
 W związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 5.08.2015. poz. 1255 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej informuję, iż;

1.nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
   - poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym   i  przysługujących jej uprawnieniach: wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego, udzielenie pomocy przy sporządzeniu projektu pisma.
2.nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
    - podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego lub handlowego, związanych z prowadzeniem działalności, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Bezpłatna pomoc przysługuje osobie fizycznej, której  przyznane zostało świadczenie z pomocy społecznej, której przyznano Kartę Dużej Rodziny, ofiarom represji wojennych, osobom z ważną legitymacją weterana działającego poza granicami państwa lub osobie, która nie ukończyła 26 lat życia i tym osobom, które ukończyły 65 rok życia.  Pomoc prawna będzie świadczona na terenie powiatu głubczyckiego od początku 2016 roku w dwóch na stale wyznaczonych miejscach w każdym dniu roboczym przez cztery godziny.

Adres miejsc świadczenia bezpłatnych usług prawnych:

1 Głubczyce, budynek biurowy PCPR przy ul. Sobieskiego 5a – parter.    2.Kietrz , siedziba Urzędu Gminy przy ul. 3 Maja nr 1.