Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Raport ze spotkań konsultacyjnych w ramach Strategii Rozwoju Społecznego OF PN 2020

 

Raport ze spotkań konsultacyjnych

w ramach Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020

Powiat głubczycki

19.10.2015r.

                                                

 

1.   Wstęp

Dnia 19.10.2015 roku, w ZOKiS Głubczyce odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. Celem spotkań było uzyskanie opinii i uwag dot. projektu Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020. Na spotkaniu zostały zaprezentowane elementy składowe dokumentu Strategii oraz szczegółowo została przedstawiona wizja i misja oraz cele strategiczne i operacyjne. Uczestnikom zostały również rozdane merytoryczne materiały pomocnicze w postaci zadań priorytetowych.

Uczestnicy spotkania mogli zgłaszać swoje uwagi podczas prezentacji poszczególnych elementów Strategii. Na koniec spotkania został również przewidziany czas na dyskusję. Osoby, które wolałby zgłosić uwagę podczas spotkania w formie pisemnej miały także taką możliwość, dzięki przygotowanym papierowym formularzom zgłaszania uwag.

Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym scenariuszem.

Agenda spotkania znajduje się poniżej:

Czas

Działanie

35’

1.    Informacje nt. projektu i Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

2.    Metody konsultacji

3.    Konsultacje dokumentu cz. 1

-         Przebieg prac nad strategią

-         Części składowe dokumentu

10’

Przerwa kawowa

35’

Konsultacje dokumentu cz. 2

-         Misja, wizja

-         Cele strategiczne i operacyjne

-         Dyskusja

10’

Podsumowanie i zakończenie spotkania

 

 

2.   Zgłoszone uwagi i wprowadzone zmiany do dokumentu Strategii

Uczestnicy spotkań w powiecie głubczyckim, nie zgłosili żadnych uwag z propozycją wprowadzenia zmian do dokumentu Strategii.

PDFpowiat Głubczycki.pdf