Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Wykaz rzeczy znalezionych

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH  STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁUBCZYCACH

 

informuje, że posiada w depozycie niżej wymienione rzeczy znalezione.  Osoby zainteresowane odzyskaniem swojej własności prosimy o kontakt                          telefoniczny pod numerami: 77 405 36 65 lub 77 405 36 60    lub o kontakt osobisty w urzędzie – II piętro, pokój nr 308.

 

 

Lp.

 

Nazwa rzeczy znalezionej

Data znalezienia rzeczy

 

Miejsce znalezienia

 

Numer sprawy

 

2

3

4

5

2015r.

 

 

 

 

1

Rower górski

„Longwey”

04.02.2015r.

Gołuszowice

OR.5314.1.2015

2

Rower górski

„MADERA”

16.03.2015r.

Głubczyce, targowisko

OR.5314.2.2015

3

Rower górski

„Best Junior city”

03.04.2015r.

Kietrz,

park

OR.5314.3.2015

4

Rower

„SPRICKS”

04.06.2015r.

Trasa

Dzierżysław-Kietrz

OR.5314.7.2015

2016r.

 

 

 

 

1

Rower górski

 Shimano Everest

07.12.2016r.

Głubczyce

Aleja Śląska

OR.5314.3.2016

2017r.

 

 

 

 

1

Rower górski GIANT

26.09.2017r.

Głubczyce

ul. Kozielska

OR.5314.1.2017

2

Rower górski

28.11.2017r.

Głubczyce

Os. Konstytucji                  3 Maja

OR.5314.2.2017

 

Odbiór może nastąpić po określeniu wyglądu / cech charakterystycznych lub    po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do depozytu.

POUCZENIE – Art. 187 Kodeksu cywilnego

„Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku  od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania -   w ciągu dwóch lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie”.    

Głubczyce, 2017-12-13