Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego "Przeglądamy domowe apteczki"

      W bieżącym roku Powiat Głubczycki przy współudziale WFOŚiGW w Opolu po raz kolejny zorganizował dla sołectw Powiatu Głubczyckiego Konkurs ekologiczny. Tym razem odbył się on pod hasłem: „Przeglądamy domowe apteczki”.

      Celem konkursu było propagowanie postaw ekologicznych, przede wszystkim z zakresu selektywnego zbierania odpadów w postaci przeterminowanych leków.

       Do konkursu przystąpiły 43 sołectwa, których zadaniem było zebranie jak największej ilości odpadów. Łącznie zebrano 229,85 kg przeterminowanych leków.

       Po zważeniu zebranych  przez poszczególne sołectwa odpadów, komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i przyznała nagrody. Nagrody były współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco :

Na pierwszym miejscu uplasowało się sołectwo Kwiatoniów z wynikiem 42,45 kg zebranych leków. Wynik ten został podzielony przez liczbę mieszkańców i w ten sposób osiągnięto 0,52 kg odpadów przypadającą na jednego mieszkańca. Ta ilość zadecydowała o przyznaniu nagrody głównej : kosiarki traktorka.

Drugie miejsce zajęło sołectwo Mokre Kolonia z wynikiem 45,40 kg. zebranych odpadów. Wynik ten został podzielony przez liczbę mieszkańców i w ten sposób osiągnięto 0,32 kg zebranych odpadów przypadającą na jednego mieszkańca.
Pozwoliło to na przyznanie drugiej nagrody w konkursie : kosiarki spalinowej.

Trzecie miejsce zdobyło sołectwo Dzierżysław z wynikiem 47 kg zebranych leków. Ilość ta podzielona przez liczbę mieszkańców daje wynik końcowy: 0,082 kg przypadająca na mieszkańca, co uplasowało sołectwo na trzecim miejscu. Nagrodą za III miejsce w konkursie był grill cateringowy.

W konkursie przyznano również wyróżnienia za dalsze miejsca. Nagrodami były sekatory dwuręczne Fiskars.

  • Wyróżnienie I:       sołectwo Krasne Pole
  • Wyróżnienie II:      sołectwo Opawica
  • Wyróżnienie III:     sołectwo Debrzyca
  • Wyróżnienie IV:     sołectwo Niekazanice
  • Wyróżnienie V:      sołectwo Boguchwałów

Pozostałe wyróżnienia :

  • sołectwo Ciermięcice
  • sołectwo Jakubowice
  • sołectwo Pomorzowice
  • sołectwo Włodzienin
  • sołectwo Sułków

Dziękuję wszystkim sołectwom za udział w konkursie i gratuluję Zwycięzcom.

                                                                                       Starosta Głubczycki
                                                                                              
Józef Kozina