Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz
porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.. Ważność:od godz. 15:00 dnia 10.07.2020 do godz. 01:00 dnia 11.07.2020 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 80

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Punkt potwierdzania profilu zaufanego w Starostwie Powiatowym w Głubczycach

logo_profil_zaufany_rgb.jpeg

Punkt potwierdzania profilu zaufanego w Starostwie Powiatowym w Głubczycach

 

Informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Głubczycach od dnia 14.07.215 istnieje możliwość założenia profilu zaufanego.
Profil zaufany można potwierdzić:                                               
Wydział Komunikacji i Transportu - ul.Kościuszki 4  48-100 Głubczyce
Wydział Geodezji i Nieruchomości, Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Ogólno-Organizacyjny – ul.Kochanowskiego 15 48-100 Głubczyce

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela
w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wniosek wysyła do urzędu. Mogą pojawić się szczególne przypadki usług, dla których prawo wymaga stosowania bezpiecznego podpisu weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, z różnych względów np. technicznych, bezpieczeństwa, czy też stosowanych standardów.

Profil zaufany jest ważny przez 3 lata, jednak jego przedłużenie nie wymaga dodatkowej wizyty w urzędzie, można to zrobić bezpośrednio poprzez stronę www.epuap.gov.pl.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:

§  zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),

§  wypełnić wniosek o założenie profilu,

§  udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:

§  zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),

§  wypełnić wniosek o założenie profilu,

§  potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.