Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych - 30 kwietnia 2013 r.

 
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, od początku uruchomienia programów do 30 kwietnia 2013 r. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych złożono 57,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na łączną kwotę dofinansowania 113,0 mld zł. 


W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 29,4 tys. umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 62,1 mld zł, co stanowi 86,7 proc. alokacji na lata 2007-2013 (powiększonej o dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania i z dostosowania technicznego).

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, wyniosła w części dofinansowania UE 42,9 mld zł, co odpowiada 59,8 proc. alokacji na lata 2007-2013 (powiększonej o dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania i z dostosowania technicznego).

Pobierz plik: 

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych realizowanych w ramach NSRO 2007-2013 - na 30 kwietnia 2013 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (2,89 MB)

 

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodano: 14.05.2013r

Przez: Barbara Ratuś