Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Podatek VAT a umowy PPP - publikacja

zestaw logotypów.jpeg

Polecamy Państwu lekturę kolejnej publikacji przygotowanej w ramach Platformy PPP pt.  "Podatek VAT a umowy PPP. Przegląd najważniejszych zagadnień występujących w kontekście europejskim".  Materiał stanowi tłumaczenie dokumentu wydanego przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC) w języku angielskim. 

Publikacja ma na celu przekazanie osobom zajmującym się zamówieniami ppp kompendium informacji na temat zależności między ppp a podatkiem VAT. Ułatwia ona m.in. zrozumienie różnicy pomiędzy takimi pojęciami jak „podatnik” i „osoba niebędącą podatnikiem”, „dostawy zwolnione” i „dostawy podlegające opodatkowaniu” a tym samym, co te pojęcia oznaczają w odniesieniu  do podatku VAT dotyczącego zamawiającego w ramach ppp. 

W całym dokumencie znajdą Państwo uwagi i analizy dotyczące czterech państw członkowskich UE, a mianowicie Francji, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, które były pionierami w wykorzystaniu PPP i nadal bardzo często je wykorzystują w wielu różnych sektorach. Można w nim znaleźć przykłady włączania podatku VAT do modeli finansowych projektów ppp celem określenia ich ogólnej przystępności cenowej. Takie działania, stosowane w niektórych państwach członkowskich UE, mogą wpłynąć na ograniczenie kosztów podatku VAT ponoszonych przez niektórych uczestników rynku ppp.

Publikacja: PDFPodatek VAT a umowy PPP. Przegląd najważniejszych zagadnień występujących w kontekście europejskim.pdf

Źródło: www.ppp.gov.pl

Dodano: 13.11.2013
Przez: Joanna Grabuńczyk