Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WO 2014-2020

XLSkwartaly_ramowy_harmonogr.xls
PDFharmonogram_wg_nowych_wyt.pdf