Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Uchwałą  Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 19 grudnia 2014r.  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2015r.  została przyznana dotacja  na 2015r.  na realizację  zadania publicznego z zakresu pomocy  społecznej  pod  nazwą:

,,PROWADZENIE  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA  DOROSŁYCH  NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE ORAZ DZIECI  I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH  INTELEKTUALNIE  NA LATA  2012 – 2016’’  w  wysokości   942 800 zł.

Dom Pomocy  Społecznej  w Kietrzu , ul. Raciborska 81  prowadzony  jest  przez  Zgromadzenie  Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi   w Warszawie . Dom zapewnia  całodobową kompleksową opiekę  dla 50 osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Powiatu Głubczyckiego.