Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

EOG

logo_eeagrants.jpeg

Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach

 

Okres realizacji: 05.2007 - 11.2007

Cele projektu:

  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
  • ograniczenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody
  • zwiększenie sprawności układu C.O.

Źródła finansowania:

Dofinansowanie - 286.073,00 EUR
Wkład własny, budżet powiatu - 107.183,00 EUR

 

Projekt współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego