Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015

NPPDL.jpeg

Projekty zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1219O na odcinku Bogdanowice Kolonia – Zubrzyce

Okres rzeczowej realizacji projektu: 08.2015 – 10.2015

Cel projektu:

 • przebudowa nawierzchni jezdni,
 • wykonanie na całym odcinku nawierzchni z betonu asfaltowego wzmocnionej siatką do zbrojenia nawierzchni bitumicznej,
 • konserwacja i odtworzenie urządzeń odwadniających – rowów,
 • odbudowa zniszczonych przepustów pod zjazdami,
 • wykonanie w miejscowości Zubrzyce chodnika,
 • wykonanie drenażu pod chodnikiem,
 • wykonanie na całym odcinku oznakowania poziomego w postaci linii krawędziowych z umieszczeniem elementów odblaskowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
 • wycięcie drzew dla poprawy widoczności i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Źródła finansowania:

Dotacja celowa z budżetu państwa (50%) – 543.284,76 PLN

Wkład własny, budżet powiatu – 543.284,77 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU – 1.086.569,53 PLN

 

 Przebudowa odcinka ulicy Głubczyckiej w ciągu drogi powiatowej nr 1262O

w miejscowości Baborów

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 22.03.2010 - 22.10.2010 r.

Cele projektu:

 • poprawa warunków ruchu na odcinku przebudowywanej drogi,
 • poprawa jakości infrastruktury,
 • zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury,
 • skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci,
 • zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych,
 • niższa emisja hałasu i wibracji,
 • niższa emisja toksycznych składników spalin,
 • niższe koszty eksploatacji pojazdów,
 • poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej,
 • poprawa estetyki krajobrazu,
 • poprawa wizerunku regionu.

Źródła finansowania:

Wkład własny (budżet powiatu) - 366.800,00 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa - 328.100,00 PLN

 

Budowa chodnika z kanalizacją deszczową wraz z remontem drogi powiatowej

w miejscowości Lisięcice


Okres rzeczowej realizacji projektu: 01.05.2009 r. – 15.09.2009 r.

Cele projektu:

 • budowa chodnika - 1536,7 m2
 • budowa kanalizacji deszczowej - 963 mb
 • przebudowa kanalizacji teletechnicznej - 1200 mb
 • remont drogi (ułożenie nowej warstwy asfaltowej) - 5215,9 m2

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne – 766.822,04 PLN
Dotacja celowa z budżetu państwa (50%) – 383.411,02 PLN
Wkład własny, budżet powiatu - 383.411,02 PLN

Wydatki niekwalifikowalne – 307.998,39 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 1.074.820,43 PLN

 

Remont nawierzchni jezdni i chodnika oraz budowa kanalizacji deszczowej

na ul. Żeromskiego w Głubczycach


Okres rzeczowej realizacji projektu: 05.2009 r.- 11.2009 r.

Cele projektu:

 • remont nawierzchni jezdni - 2565 m2
 • remont chodnika - 430 m2
 • budowa kanalizacji deszczowej - 146 mb


Źródła finansowania:

Wydatki kwalifiowalne - 298.894,28 PLN
Dotacja celowa z budżetu państwa - 177.000,00 PLN
Wkład włąsny, budżet powiatu - 149,447,14 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 326.500,00 PLN