Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

RPO WO 2007-2013

RPO WO 2007-2013.jpeg

 

Poprawa warunków kształcenia praktycznego poprzez unowocześnienie i modernizację

Warsztatów przy Zespole Szkół Mechanicznych w GłubczycachOkres rzeczowej realizacji projektu: 07.2009 r. - 08.2010 r.


Cele projektu:

 • podniesienie standardów i poziomu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Głubczyckiego odpowiedzią na nowe potrzeby rynku pracy
 • podniesienie spójności pomiędzy profilami kształcenia a potrzebami regionalnego rynku pracy
 • wzrost konkurencyjności oferty oświatowej
 • podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych
 • zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu
 • zwiększenie oszczędności wytworzonej energii w systemach ciepłowniczych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Głubczyckiego


Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne - 2.128.212,98 PLN
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) - 1.808.981,03 PLN
Wład własny, budżet powiatu - 319.231,95 PLN

Wydatki niekwalifikowalne - 83.597,64 PLN

 

 

 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1216O od skrzyżowania

z drogą krajową nr 38 do miejscowości Gołuszowice

 


Okres rzeczowej realizacji projektu:25-02-2010r. - 30-09-2011r.

Cele projektu:

 • Podniesienie kokurencyjności województwa opolskiego poprzez rozwój infrastruktury dróg powiatowych, zwiększajacej komunikacyjność regionu, podnoszącej standard bezpieczeństwa użytkowania
 • Zwiększenie dostępności zewnętrznej powiatu głubczyckiego
 • Zwiększenie spójności wewnętrznej
 • Zwiększenie bezpieczeństwa transportowego

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne – 1 988 941.66 PLN

Dofinansowanie - 85% kosztów kwalifikowalnych: 1 690 600.41 PLN

Pozostałe koszty pokryte zostaną ze środków budżetu Powiatu Głubczyckiego

Wydatki niekwalifikowalne - 75 238,17 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 064 179,83 PLN

 

 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1215O obejmujący ulicę Grunwaldzką

w miejscowości Głubczyce oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją

w ciągu drogi nr 1215O ul. Grunwaldzka na odcinku 350 mb

 

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: 30.06.2009 r. - 31.12.2009 r.

Cele projektu:

 • poprawa warunków ruchu na odcinku połączenia drogowego pomiędzy drogą wojewódzką nr 416 a drogą wojewódzką nr 417
 • poprawa jakości infrastruktury
 • zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury
 • niższa eksploatacja pojazdów samochodowych
 • skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróży
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych
 • niższa emisja toksycznych składników spalin
 • niższa emisja hałasu i wibracji
 • poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych
 • zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej
 • zwiększenie mobilności mieszkańców
 • poprawa estetyki krajobrazu
 • poprawa wizerunku regionu

Źródła finansowania:

Wydatki kwalifikowalne – 2.895.599,86 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) - 2.461.259,88 PLN
Wkład własny, budżet powiatu (15%) - 434.339,98 PLN

Wydatki niekwalifikowalne: 33.846,20 PLN


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - 2.929.446,06 PLN

 

Projekty wspólfinansowane przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

na lata 2007-2013