Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 14.07.20

Zarząd  Powiatu Głubczyckiego

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż

 

Działki Nr  979/1 o powierzchni 0,2000 ha wraz z zabudowaniami położonej w Lisięcicach przy ul. Głubczyckiej 1

- budynek usługowo-mieszkalny, wolnostojący, parterowy   z poddaszem użytkowym, częściowo   podpiwniczony z dachem czterospadowym   wybudowany w technologii   tradycyjnej o powierzchni   użytkowej 235 m2 w tym   pomieszczenia na parterze stanowiące   lokal   użytkowy   – 119 m2 i lokal   mieszkalny na   poddaszu – 116m2 ,   budynek wyposażony w   instalacje – elektryczną,   wodno-  kanalizacyjną do   szamba wybieralnego,   centralnego ogrzewania   zasilanego z pieca   węglowego    w piwnicy, w   lokalu mieszkalnym   kominek opalany   drewnem,   lokal mieszkalny   posiada odrębną   klatkę   schodową

- budynek gospodarczy niepodpiwniczony   wykonany w technologii tradycyjnej z dachem   dwuspadowym o powierzchni użytkowej   39,90m2 wyposażony w instalację elektryczną

- wiata garażowa niepodpiwniczona wykonana w  technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej     19,80mnie wyposażona w żadne    instalacje

- nieruchomość położona na skraju wsi przy   głównej   drodze przebiegającej przez wieś o nawierzchni   asfaltowej, działka  uzbrojona jest   w instalacje    wodociągową, elektryczną,   telefoniczną, sanitarną   do szamba wybieralnego, cała nieruchomość jest ogrodzona 

Cena wywoławcza do sprzedaży – 230 000,-zł.

Wadium 23 000,-zł.

 - Zgodnie z art. 43 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (jednolity tekst  Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054) sprzedaż     powyższej nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

 - Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

    Nieruchomość położona jest na terenie który nie posiada miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Głubczyce nieruchomość położona jest na terenach      przeznaczonych pod     zabudowę mieszkaniowo-usługową wsi oraz na terenach ośrodków produkcji rolnej i obsługi rolnictwa.

    Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej  zagospodarowania.

 - Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2014 roku o godzinie  11°°  w siedzibie Starostwa Powiatowego  w  Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 ( I p.- pokój nr 201 )  

Wadium winne być wpłacone na konto Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP S.A. O/Głubczyce Nr 25 1020 3714 0000 4502 0012 8348 do dnia 13 sierpnia 2014 r.( na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć położenie nieruchomości i numer działki).

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu  wywieszone jest  na tablicy  ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w siedzibach Urzędów  Miejskich w Baborowie, Głubczycach,

i  Kietrzu oraz w Urzędzie Gminy w Branicach.

 

 

Głubczyce 2014-07-14