Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Konsultacje dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w ramach VI naboru do poddziałania 1.1.1 RPO WO 2007-2013

Od 15 do 19 kwietnia 2013 r. prowadzone będą konsultacje dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013. Konsultacje dotyczyć będą jedynie aspektów technicznych proponowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie, nie zaś treści merytorycznych poszczególnych części opisowych wniosku.

›››

Źródło: www.rpo.oplskie.pl

Dodano: 09.04.2013r

Przez: Barbara Ratuś