Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz
porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.. Ważność:od godz. 15:00 dnia 10.07.2020 do godz. 01:00 dnia 11.07.2020 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 80

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Otwarcie 14. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia po stronie polskiej

zestaw logotypów.jpeg

Szanowni Państwo,
Urzędujące Przewodniczące Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, biorąc pod uwagę zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu Funduszu Mikroprojektów podjęły decyzję o otwarciu 14. naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów. Nabór zostaje ogłoszony dnia 17.03.2014 i będzie trwał do dnia 11.04.2014r. do godz. 13.00.

Ze względu na oszczędności z rozliczanych mikroprojektów, które wystąpiły po stronie polskiej Euroregionu Silesia, nabór wniosków będzie odbywał się tylko po stronie polskiej. Wnioski należy składać do Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, ul. Batorego 7 (IIp.), 47-400 Racibórz, do dnia 11.04.2014r. do godz. 13.00.

Konsultacje propozycji Wniosków projektowych będą odbywały się w terminie do 31.03.2014r.

Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia planowane jest na 18.06.2014r. w Raciborzu.

Ze względu na niewielkie kwoty oszczędności w alokacji wg. stanu na 04.03.2014r. w wysokości 43.625,46 EUR z EFRR, EKS będzie rekomendował projekty także jako rezerwowe. Oczekuje się mniejszych projektów, charakteryzujących się dofinansowaniem ok. 10-15 tys. euro. Ze względu na oszczędności tylko po stronie polskiej oczekuje się projektów typu „samodzielny”, a także projektów przemyślanych, dobrze przygotowanych wraz z czeskim Partnerem, ew. projektów poprawionych zgodnie z zaleceniami z 13. Posiedzenia EKS, które na tym posiedzeniu otrzymały negatywną decyzję.

Wnioskodawca projektu będzie musiał realizować część działań projektu bez wydanej Decyzji/podpisanej Umowy o dofinansowanie. Do wydania dokumentu potwierdzającego przyznanie dotacji dojedzie dopiero w trakcie realizacji projektu, najpóźniej przed jego zakończeniem. Wnioski projektowe powinny w związku z tym przygotowywać jedynie podmioty będące w dobrej sytuacji finansowej, które i tak mają zamiar zrealizować swój projekt oraz będą miały wsparcie organów nadrzędnych (np. samorządów) także bez wydanej Decyzji lub podpisanej Umowy o dofinansowanie. Znaczna część środków będzie do dyspozycji dopiero na przełomie 2014 i 2015r.

W związku z ogłoszeniem 14. naboru, Euroregion Silesia wystąpił do Instytucji Zarządzającej (MMR RCz) oraz Koordynatora Krajowego (MIR) o zgodę na wydłużenie terminu realizacji mikroprojektów do dnia 30.04.2015r. Aktualnie oczekujemy na zatwierdzenie zmiany. W związku z powyższym dopuszcza się przygotowywanie mikroprojektów z rzeczowym zakończeniem do dnia 30.04.2015r. (zaleca się jednak ukończenie projektów do 31.03.2015r.)

W związku ze skróconym terminem na organizację posiedzenia EKS, tj. tylko 9,5 tyg. od końca naboru do posiedzenia EKS (standardowy czas na organizację posiedzenia zgodnie z „Wytycznymi dla Wnioskodawcy” to 12 tygodni) Wnioskodawcy, których projekty będą wymagały dokonania poprawek na etapie oceny formalnej i kwalifikowalności nie będą mieli możliwości wydłużania terminu na złożenie poprawionych Wniosków projektowych lub dostarczenia brakujących załączników. 

Źródło:
http://www.euroregion-silesia.pl/news,otwarcie-14-naboru-wnioskow-do-funduszu-mikroprojektw-w-euroregionie-silesia-po-stronie-polskiej,228.html