Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

NOWE ZADANIE  REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚC W GŁUBCZYCACH W 2014r.
 

Najważniejsze zmiany dotyczące zasad wydawania kart parkingowych: W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie  ustawy -Prawo o ruchu drogowym informuję , iż od 1 lipca 2014r. organem wydającym kartę parkingową będzie przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności a nie jak dotychczas Starosta. Kartę parkingową, uprawniającą do parkowania na tzw. Kopertach, będą mogły otrzymać osoby tylko ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, oraz ograniczonymi możliwościami poruszania się. Karta dla placówki wydawana będzie na 3 lata.

     OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE KARTY PARKINGOWE STRACĄ WAŻNOŚĆ 30 LISTOPADA 2014r.

Więcej informacji pod nr telefonu  77 482 40 63