Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Aktualizacja wytycznych dotyczących poddziałania 1.1.1 RPO WO 2007-2013

25 marca 2013 r. Uchwałą nr 3478/2013 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia Instytucjom Otoczenia Biznesu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu (wersja nr 4).
Dokument do pobrania został zamieszczony w zakładce Dokumenty programowe/Wytyczne 1.1.1

›››

Źródło: www.rpo.opolskie.pl

Dodano: 26.03.2013r

Przez: Barbara Ratuś