Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Konsultacje dla beneficjentów w ramach III naboru do poddziałania 1.4.2 RPO WO 2007-2013

W dniach od 17 do 21 czerwca 2013 r. prowadzone będą konsultacje dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w ramach III naboru do poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny dotyczącego realizacji projektów o oddziaływaniu ponadregionalnym promujących zasoby turystyczne województwa opolskiego.

›››

Źródło: www.rpo.opolskie.pl 

Dodano: 05.06.2013r

Przez: Barbara Ratuś