Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Konferencja - Projekty hybrydowe w Polsce 2014-2020 - szansą na rozwój PPP...

 zestaw logotypów.jpeg

27 listopada 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje międzynarodową konferencję "Projekty hybrydowe w Polsce 2014-2020 - szansą na rozwój PPP. Doświadczenia z lat 2007-2013 i perspektywy na lata 2014-2020", przeznaczoną dla podmiotów publicznych, w tym członków Platformy PPP. 

Będzie to jedno z ważniejszych tegorocznych wydarzeń o charakterze informacyjno-promocyjnym resortu w zakresie upowszechniania mechanizmów i form PPP, a także wsparcia projektów PPP dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Prace te MRR prowadzi w ramach działającej od blisko 3 lat Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.   

Głównym celem konferencji będzie podsumowanie perspektywy finansowej 2007-2013 oraz przedstawienie szans i wyzwań dla projektów hybrydowych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. W programie przewidziano m.in. dwa panele dyskusyjne, dotyczące obu perspektyw, z udziałem praktyków posiadających doświadczenie w realizacji projektów PPP współfinansowanych z funduszy unijnych.  

Tematyka pierwszego panelu pn. "Doświadczenia z wdrażania projektów hybrydowych w latach 2007-2013 i wnioski na przyszłość" koncentrować się będzie wokół takich zagadnień, jak:

  • Przeszkody w realizacji projektów hybrydowych z punktu widzenia beneficjenta Funduszy Europejskich,
  • Właściwe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
  • Najczęstsze błędy popełniane przy realizacji projektów hybrydowych,
  • Rola instytucji finansowych w realizacji projektów hybrydowych,
  • Projekt hybrydowy z punktu widzenia partnera prywatnego.

Drugi panel dyskusyjny pn. "Projekty hybrydowe jako efektywne narzędzie wykorzystania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020" poświęcony będzie dyskusji eksperckiej na tematy:

  • Przygotowań Komisji Europejskiej do nowego okresu programowania,
  • Projektów programów operacyjnych 2014-2020 w kontekście uwzględnienia w nich PPP oraz spodziewanej skali projektów hybrydowych w tym okresie, 
  • Proponowanych zmian prawnych w otoczeniu ppp,
  • Roli instrumentów zwrotnych w zakresie finansowania projektów hybrydowych,
  • Roli doradcy w zakresie przygotowania i realizacji kontraktu ppp. 

Ponadto zaprezentowane zostaną uczestnikom: projekt hybrydowy pn. „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa” oraz wytyczne Europejskiego Centrum Wiedzy PPP w zakresie projektów hybrydowych.  

Swój udział w konferencji zapowiedzieli przedstawiciele Komisji Europejskiej, EPEC, Inicjatywy JASPERS oraz kluczowych podmiotów krajowych.

W przypadku zainteresowania uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, instytucja) drogą elektroniczną na adres 
, do 15 listopada 2013 r. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 273 79 50. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:
http://www.ppp.gov.pl/KonferencjeIseminaria/Strony/
Konferencja_Projekty_hybrydowe_27112013.aspx

Dodano: 05.11.2013r.
Przez: J. Grabuńczyk