Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. Ważność:od godz. 14:00 dnia 07.08.2020 do godz. 18:00 dnia 10.08.2020. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 90

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Drugie konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja nr 2)

zestaw logotypów.jpeg

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do drugich konsultacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja nr 2). Zgodnie z założeniami Program będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Konsultacje zapisów projektu Programu mają charakter otwarty. Zapraszamy do udziału w tym procesie m.in. jednostki samorządu terytorialnego, środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, jak również mieszkańców naszego regionu. 


Zgłaszanie uwag do dokumentu możliwe jest od 31 października do 4 grudnia 2013 r. 

Wypełniony formularz można przesłać:
WARIANT I: elektronicznie na adres:  
WARIANT II: listownie na adres:

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 

W tytule e-maila lub na korespondencji listownej prosimy wpisać: „KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU RPO WO 2014-2020 (wersja nr 2)”. 

UWAGA: w ramach prowadzonych konsultacji społecznych rozpatrywane będą wyłącznie te uwagi, które zostaną zgłoszone na formularzu. 


Dokumenty do pobrania na stronie: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=467&idd=7134

Dodano: 04.11.2013
Przez: J. Grabuńczyk