Ostrzeżenie meteorologiczne: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz
porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.. Ważność:od godz. 15:00 dnia 10.07.2020 do godz. 01:00 dnia 11.07.2020 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 80

Facebook
Starostwo Powiatowe w Głubczycach Fanpage
Wersja dla słabowidzących
Wybierz język:

Nowa perspektywa finansowa dla gospodarki wodno-ściekowej

zestaw logotypów.jpeg

W latach 2014-2020 będziemy wspierać projekty dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym oraz te z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Unijna pomoc będzie realizowana poprzez Program Infrastruktura i Środowisko oraz regionalne programy operacyjne – mówiła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji "Hydrointegracje 2013", która odbyła się 23 października 2013 podczas V Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej "HydroSilesia".

Nowa perspektywy niesie za sobą kolejne wsparcie na projekty dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym. – Nie powinny się one ograniczać tylko do metod tradycyjnych. Muszą również uwzględniać metody przyrodnicze – na przykład odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych, gdzie rzeki mogłyby okresowo wylewać, co zredukowałoby zagrożenie dla położonych w dół zlewni terenów zurbanizowanych. Do wsparcia ze środków unijnych 2014-2020 kwalifikować się będą także takie projekty jak przebudowa kanalizacji deszczowej w miastach czy promowanie bardziej oszczędnego gospodarowania wodą – zaznaczyła minister Bieńkowska. Dodała, że finansowane będą również projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Działania związane ze wsparciem gospodarki wodnej będą realizowane na poziomie krajowym w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz w regionalnych programach operacyjnych. Na poziomie regionalnym wsparcie dotyczyć będzie głównie projektów z zakresu rozwoju tzw. małej retencji oraz sieci kanalizacyjnych poniżej 10 tys. RLM.

 

Źródło: http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/Nowe_perspektywy_dla_gospodarki_wodno_
sciekowej_231013.aspx

Dodano: 24.10.2013r.
Przez: J. Grabuńczyk